Propera fira de la maduixa al maresma- Fira de la maduixa de la Vallalta

Fira que se celebra el primer diumenge del mes de maig i que vol contribuir a potenciar i donar a conèixer el conreu típic de la Vallalta, la Maduixa del Maresme, que actualment està desapareixent com a conseqüència dels canvis i l’evolució en el temps.

Gira entorn de la fruita protagonista i s’organitza de forma mancomunada entre les diferents poblacions integrats de la Vallalta: Arenys de Munt, Canet de Mar, Sant Cebrià de Vallalta, Sant Iscle de Vallalta i Sant Pol de Mar, poblacions que durant la diada estan connectades entre elles per mitjà de trenets turístics.

Durant un més (finals d’abril – finals de maig) també tenen lloc les Jornades Gastronòmiques, en les quals els restaurants que hi participen ofereixen la fruita de la maduixa en les seves cartes i menús cuinada i elaborada de tantes i diverses maneres com permet la imaginació dels cuiners.

LA MADUIXA A SANT CEBRIÀ DE VALLALTA

Encara que es té constància de cultius de maduixa des del segle XVIII, els primers maduixots que es cultivaren al Maresme varen arribar pels volts dels anys 20 al jardí de Can Sala, a Calella, procedents de França. Per aquest motiu, aquesta primera varietat va ser anomenada popularment “Calella”.

La introducció d’altres varietats de maduixa a Sant Cebrià de Vallalta, però, va tenir més a veure amb la vinculació comercial de Can Puig amb Califòrnia. Aquesta relació es va establir a ran de la importació de vinyes empeltades sobre peu americà, resistent a la plaga de la fil·loxera, i es va ampliar amb la importació de maduixeres, donat que aquest estat americà comptava amb una gran producció d’aquest fruit.

Amb la popularització del cultiu de la maduixa a mitjans dels anys 50, propiciada per la davallada dels conreus de la vinya i la patata primerenca, en Josep Carreras i Romà va començar a subministrar els plàstics, adobs i fitosanitaris necessaris a tots els pagesos de Sant Cebrià que van decidir aventurar-se en aquest cultiu.

Actualment el maduixot es cultiva al Maresme durant tot l’any, essent Sant Cebrià de Vallalta, Calella, Sant Iscle de Vallalta, Sant Pol de Mar, Canet de Mar, Arenys de Munt i Arenys de Mar els municipis on té més presència.

De fet, la zona més muntanyosa de la comarca del Maresme compta amb un microclima i unes condicions orogràfiques molt favorables per al conreu de la maduixa. Per una banda, a la nostra latitud els requeriments lumínics de la planta fa que creixi millor en terrenys amb pendent, on l’angle d’incidència dels raigs solars a l’hivern és major i per tant reben més radiació. Per una altra banda, la capacitat de drenatge del sauló permet un millor desenvolupament de l’arrel de la planta.

Tots aquests factors repercuteixen favorablement en la qualitat de les maduixes del Maresme, que es caracteritzen per un color vermell intens, un sabor molt dolç amb un punt d’acidesa, una textura carnosa i un agradable aroma, especialment quan són acabades de collir.

Però la maduixa és un fruit molt delicat que exigeix una gran cura i dedicació al pagès que s’hi dedica. Enemic de les pluges excessives, els vents i les gelades, és també un fruit perible que no suporta bé l’emmagatzematge una vegada collit.

Tanmateix, els avantatges que els pendents pronunciats representen per al creixement de les maduixeres es converteixen en desavantatges per a la mecanització del seu conreu. Aquest fet, afegit als elevats costos de la mà d’obra, fan que el maduixot del Maresme tingui actualment problemes per competir amb els d’altres zones, com ara Huelva, València o el Marroc.

Per tal de garantir la continuïtat del sector, els pagesos que encara es dediquen al cultiu del maduixot han concentrat els seus esforços per aconseguir una maduixa de millor qualitat i per intentar cobrir el mercat en els mesos en que els seus competidors no disposen de maduixes.

Tractant-se d’una planta que es degenera molt ràpidament, els pagesos s’asseguren la qualitat i la quantitat de la collita recorrent a l’adquisició del planter a vivers especialitzats, tant nacionals com estrangers. Generalment, els cultius de maduixa al Maresme es duen a terme protegits sota túnels de plàstic i el sòl es recobreix amb plàstic negre per tal d’evitar una excessiva pèrdua d’aigua i la proliferació de males herbes.

Darrerament s’està experimentant amb el cultiu hidropònic, una tècnica de conreu que compta amb molts avantatges. Pel simple fet de plantar en sacs preparats amb aquesta finalitat, s’elimina la erosió del terreny que comporta el treball de la terra, es fa innecessari dur a terme les desinfeccions periòdiques del terreny de cultiu i permet recuperar l’excedent de l’aigua del reg, reduint la contaminació dels aqüífers.

imatges de la fira de la maduixa al 2012:

Fira de la Maduixa 2012

 • Curs de cuina 3 
 • Curs de cuina 2 
 • Curs de cuina 1 
 • Curs de cuina 
 • Productors 8 
 • Productors 7 
 • Productors 6 
 • Productors 5 
 • Productors 4 
 • Productors 3 
 • Productors 2 
 • Productors 1 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s